Uncategorized

So sánh Pok3r 3 – HHKB Pro 2 – Leopold 660m

So sánh Pok3r 3 – HHKB Pro 2 – Leopold 660m I. Mở bài Trải qua khá nhiều cuộc tình, mình đã nhận ra một điều: bàn phím cơ mini (60%-66%) và mình sinh ra là để dành cho nhau. Trong hộc bàn đang có 3 em Pok3r 3 – HHKB Pro 2 – Leopold […]

Read more