Razer ELITE – New Revolution?

Trong năm nay , Razer lại tung ra 1 phiên bản mới “Razer Elite”

Nói gì thì nói, hẳn sẽ ra vào không ít lời chê, cải tiến sẽ có cải tiến, thụt lùi có thể sẽ xảy ra…Quan trọng là người dùng liệu có cảm thấy thoải mái hay không?

Mọi thứ sẽ được giải đáp vào tháng 11 năm nay

Razer ELITE

Trả lời