Tháng Mười 5, 2016

Razer ELITE – New Revolution?

Trong năm nay , Razer lại tung ra 1 phiên bản mới “Razer Elite” Nói gì thì nói, hẳn sẽ ra vào không ít lời chê, cải tiến sẽ có cải tiến, thụt lùi có thể sẽ xảy ra…Quan trọng là người dùng liệu có cảm thấy thoải mái hay không? Mọi thứ sẽ được […]

Read more